MPS International Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Re_Open UK

Tytuł projektu

Uruchomienie produkcji nowych produktów kosmetycznych oraz poszerzenie dotychczasowej oferty produktów kosmetycznych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom brexitu

Dofinansowanie projektu

197 468,37 EUR

Numer wniosku o dofinansowanie

PBAR.02.01.00-00-0550/23

Całkowita wartość projektu

256 824,00 EUR

Cel projektu

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom jakie spowodował brexit, w wyniku, którego Wnioskodawca utracił znaczną część ważnego rynku zbytu. Dzięki projektowi Wnioskodawca wprowadzi na rynek nowe produkty w postaci perfum i roll-onów według indywidualnych receptur zamawiających. Realizacja projektu pozwoli na zakup niezbędnego środka trwałego, dzięki któremu zostanie uruchomiona produkcja nowych produktów dotąd nie oferowanych, co będzie stanowiło poszerzenie oferty Wnioskodawcy.