Nagrody CSR

 • Tytuł Mecenas Kultury dla Wandy Stypułkowskiej w ramach Nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury
 • Tytuł Manager Roku dla Wandy Stypułkowskiej w ramach konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2020
 • I miejsce w konkursie Pracodawca Roku Pomorza 2020 w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”
 • Wyróżnienie w konkursie Równa Firma 2020 za działania w sferze CSR
 • Laur Made in Koszalin 2019 w kategorii Styl życia i inspiracje za Pasiekę MPS
 • I miejsce w konkursie Pracodawca Roku Pomorza 2019 w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”
 • Koszaliński Orzeł 2017 w dziedzinie Gospodarka
 • Wyróżnienie w konkursie Pracodawca Roku Pomorza 2017 w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Wyróżnienie w konkursie Pracodawca Roku Pomorza 2017 w kategorii duże przedsiębiorstwo
 • Laur Made in Koszalin 2016 w kategorii Biznes – produkty znane w kraju i na świecie
 • Wyróżnienie Made in Koszalin 2016 w kategorii Biznes – firma z dorobkiem 5 lat i więcej prowadzonej działalności
 • Certyfikat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2015
 • Polymer Prosperity 2015 – laureat nagrody dla najlepszych przetwórców tworzyw
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego i SYMULMED 2015 (wg wytycznych European
 • Resuscitation Council 2010)
 • Etyczna firma 2014
 • Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014
 • Certyfikat członkostwa Północnej Izby Gospodarczej 2014
 • Koszaliński Denar 2013 w kategorii przedsiębiorstwo duże
 • Przejrzysta Firma 2008
 • Wyróżnienie w rankingu Wehikuły Czasu 2007
 • Panteon Polskiej Ekologii 2004