MPS jako dynamicznie rozwijająca się firma przechodzi zmiany na wielu płaszczyznach.

Zmiany, które wpływają na rozwój firmy, wzmocnienie naszych zespołów, wizerunku, relacji z klientami i doskonalenie procesów produkcyjnych. Uruchomiliśmy nowy system informatyczny Impuls EVO, który będzie udoskonalał organizację pracy między naszymi działami, usprawniał realizację projektów oraz komunikację z Klientami. Wciąż też dążymy do wzmacniania wizerunku naszej firmy jako partnera biznesowego oraz firmy odpowiedzialnej społecznie i zaangażowanej we współpracę z lokalnymi i krajowymi Interesariuszami.

Wdrożyliśmy odświeżone logo oraz nowoczesną stronę internetową, by spełnić oczekiwania naszych Klientów.

W roku ubiegłym stworzyliśmy także zupełnie nowe inicjatywy jak biblioteka i galeria MPS w przestrzeni firmy, utworzenie i sformalizowanie polityki działań charytatywnych oraz opracowanie komunikacji CSR na naszej stronie www.

Poszerzyliśmy też funkcję naszego wewnętrznego biuletynu firmowego, rozpoczynając jego dystrybucję również na zewnątrz.

Otrzymaliśmy również dwa nowe certyfikaty, oparte o międzynarodowe normy. Są to: certyfikat RSPO, dzięki któremu aktywnie wspieramy ochronę lasów deszczowych oraz certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych, dzięki któremu poszerzyliśmy swoją ofertę o wyroby o znacznie wyższym standardzie.

Wszystkie te działania mają na celu stałe wzmacnianie naszej pozycji na międzynarodowym rynku branży kosmetycznej, opakowaniowej oraz rynku środków czystości. W tym roku obchodzimy 25-lecie firmy, dlatego też nasz zespół czuje się zobligowany do przestrzegania najwyższych przyjętych standardów. Takie jubileusze skłaniają do posumowań, planów na przyszłość, a w konsekwencji do dynamicznego rozwoju i pozytywnych zmian. Wierzymy, że razem z Państwem możemy osiągnąć jeszcze więcej!