Wernisaż Anny Waluś, który odbył się 31 maja 2019 r. w Galerii MPS, był okazją do wręczenia certyfikatu IFS HPC. Do Koszalina przyjechała pani Sylwia Stokowska, przedstawicielka firmy TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., przeprowadzającej w MPS International audyt. Certyfikat odebrali członkowie Zarządu: prezes Wanda Stypułkowska i wiceprezes Tomasz Tołwiński.

IFS Household and Personal Care Standard (IFS HPC) został opracowany z myślą o producentach, którzy zajmują się wytwarzaniem produktów typu „non-food” (m.in. producentów artykułów do pielęgnacji ciała, do dbania o higienę osobistą, chemii gospodarczej) skierowanych bezpośrednio do konsumenta finalnego. Posiadanie certyfikowanego systemu według IFS jest wymogiem dostarczania wyrobów m.in. do niemieckich i francuskich międzynarodowych sieci handlowych.

System IFS HPC obejmuje elementy systemu zarządzania jakością poszerzone o elementy związane z wymaganiami dla infrastruktury i higieny zakładu oraz higieny personelu. Standard wskazuje również specyficzne wymagania, których niespełnienie powoduje brak możliwości wydania certyfikatu (bez względu na to, czy zakład spełni pozostałe wymagania normy), m.in.: specyfikacja produktu, identyfikowalność, procedura zarządzania kryzysowego i działania korygujące.

Standard IFS HPC zapewnia, iż oferowany produkt jest bezpieczny, odpowiedniej jakości, a także spełnia wymagania prawne.