Wsparcie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 2014.

W dniu 19 listopada 2014 roku nasza firma udzieliła wsparcia rzeczowego Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie,  które było organizatorem Mistrzostw Bowlingowych pod hasłem „Mistrz Kręgla”. Mistrzostwa odbyły się w Centrum Rozrywki MK Bowling w Galerii „Kosmos” w Koszalinie. Udział w Mistrzostwach wzięło 80 osób, które reprezentowały Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 1 i Nr 2 z Koszalina, Szczecinka, Białogardu, Słupska, Sławna i Kołobrzegu. Udział wzięły również drużyny reprezentujące Środowiskowy Dom Samopomocy z Koszalina, Zakład Aktywności Zawodowej z Kołobrzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Koszalina i Warnina.