Wydanie – czerwiec 2016.

Nowe wydanie Pudełka skłoniło nas do wielu podsumowań. Zbliża się Jubileusz 25-lecia firmy, a takie jubileusze często skłaniają nas do przemyśleń, a w konsekwencji do zmian. Przeobrażenie będzie przechodziło również nasze „Pudełko”: zmianę estetyki oraz poszerzenia funkcji poprzez udostępnienie magazynu naszym dostawcom, partnerom i firmom współpracującym z nami na stałe. Chcemy się chwalić naszymi osiągnięciami z życia firmy na zewnątrz. Stałe rubryki naszego biuletynu pozostaną bez zmian – tradycyjnie będzie można się z nich dowiedzieć o news’ach z MPS-u oraz przybliżyć sylwetki naszych Pracowników.