Wydanie – czerwiec 2018. 

Po raz kolejny przekazujemy w Państwa ręce najnowsze wydanie biuletynu „Pudełko”. Zanim zaczniecie Państwo czytać poszczególne artykuły, chcielibyśmy Wam przybliżyć proces jego powstawania.

Sztab redakcyjny rozpoczyna swoją pracę co najmniej trzy miesiące wcześniej.  W pierwszej kolejności określamy bohaterów wydania oraz zakres tematyczny. Stałe rubryki tworzone są przez zespół redakcyjny: Bogdana Bucholca, Natalię Błaszczyk, Katarzynę Gerlaczyńską, Ewę Kłyż, Wioletę Iwanek, Monikę Orczyńską i Lenę Wruszczak. Następnie kierujemy prośbę do działu będącego bohaterem wydania o napisanie artykułów związanych z ich pracą. Nadesłane teksty poddawane są kilku etapowej edycji i korekcie i przesyłane do łamacza*, który tworzy układ graficzny każdej strony.  Po otrzymaniu  wstępnej propozycji wydania, zespół ponownie sprawdza poprawność tekstów i weryfikuje szatę graficzną. Łamacz nanosi zmiany i w przesyła ostateczną wersję do druku. Zwieńczeniem paromiesięcznej pracy jest odbiór wydrukowanych „Pudełek” i przekazanie ich czytelnikom MPS.

Życzymy wszystkim przyjemnej lektury a chętnych zapraszamy do współpracy.

*łamacz – w komputerowym przygotowaniu do druku (DTP) tworzy z surowych tekstów, teksty sformatowane z grafiką. Inaczej, układa elementy tworzące obraz każdej strony publikacji.