Prezes MPS International Wanda Stypułkowska została powołana w skład Rady Gospodarczej przy Prezydencie Koszalina na lata 2019-2023. W środę, 19 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Koszalinie z rąk prezydenta Piotra Jedlińskiego, wraz z pozostałymi 18 członkami rady, otrzymała akt powołania.

Rada Gospodarcza jest ciałem opiniodawczym i doradczym prezydenta w zakresie rozwoju gospodarczego miasta. Pierwsze spotkanie było okazją do przeprowadzenia konsultacji, dotyczących wstępnego projektu tzw. uchwały krajobrazowej.