Polymer Prosperity 2015. 

W trakcie Kongresu Tworzyw sztucznych w Warszawie 23.03.2015r odbyło się  wręczenie nagród POLYMER PROSPERITY. W elekcji Nagrody POLYMER PROSPERITY wzięło udział ponad 300 przetwórców tworzyw, zaś w II etapie Organizatorzy Nagrody – miesięcznik PLASTICS REVIEW oraz Spółka COFACE Poland – przeprowadzili bezprecedensowe badanie finansowe ponad 280 firm naszej branży. To najwięcej w czteroletniej historii Kryształowej Statuetki POLYMER PROSPERITY. W wyniku badania sprawności finansowej, w finale Nagrody znalazło się w tym roku 30 przedsiębiorstw. Z tego grona Kapituła Nagrody dokonała wyboru 5 tegorocznych Laureatów. Wśród laureatów Nagrody znalazła się w tym roku nasza firma!