Oferta w oparciu o RSPO.

Firma MPS oferuje swoim klientom możliwość produkcji  wyrobów w oparciu o standard RSPO MB oraz oznaczenie produktu stosownym znakiem handlowym.

Dzięki świadomej decyzji już dzisiaj kupujemy surowce na bazie oleju palmowego certyfikowanego na zasadzie Mass Balance. Pozwala nam to oferować klientom skorzystanie również z naszej licencji na użytkowanie znaku handlowego.

W przypadku certyfikacji zgodnie z modelem Bilans Masy, możliwe jest stosowanie etykiet z napisem „Mixed” oraz zwrotem „Contributes to the production of certified sustainable palm oil” (wspiera produkcję certyfikowanego zrównoważonego oleju palmowego). Przy zastosowaniu tego modelu systemu łańcucha dostaw możliwe jest stosowanie czterech niżej pokazanych wariantów etykiet: