Rosnąca liczba zamówień na nowe wyroby kosmetyczne spowodowała, że władze MPS International zdecydowały się na stworzenie nowego laboratorium technologicznego. Przeniesienie Sekcji Rozwoju Produktów i Wdrożeń do nowych, bardziej komfortowych pomieszczeń, sprawi, że w tym samym czasie będzie można realizować większą liczbę projektów dla klientów.

Nowe laboratorium powstaje w niewykorzystanych dotąd pomieszczeniach w budynku biurowym MPS International. Na przystosowywanych właśnie ok. 350 metrach kwadratowych mieścić się będzie Sekcja Rozwoju Produktów i Wdrożeń. W nowej lokalizacji znajdą się: laboratorium technologiczne, laboratorium testów stabilności i kompatybilności, biuro technologów i asystentów, biuro kierownika, pomieszczenie socjalne dla pracowników, sala konferencyjna, magazyn surowców i prób na potrzeby prac technologicznych oraz archiwum.
– Większa przestrzeń to bardziej komfortowe warunki dla obecnych pracowników oraz możliwość stworzenia nowych miejsc pracy, a więc i zwiększenia liczby prowadzonych przez nas projektów – mówi Marta Karmańska-Błaszczyk, kierownik Sekcji Rozwoju Produktów i Wdrożeń. – Laboratorium doposażymy także w niezbędny sprzęt, pozwalający na realizację prac technologicznych dla nowych przedsięwzięć. Wraz z otwarciem nowej pracowni coraz większy nacisk będziemy kłaść na tę część nazwy sekcji, jaką jest rozwój produktów. To pozwoli nam kreować dla klientów nowe propozycje produktów, które będą stabilne i już przebadane, a co za tym idzie – szybciej wdrożyć je na intensywnie rozwijającym się rynku.
Obecnie w Sekcji Rozwoju Produktów i Wdrożeń pracuje 12 osób – technologów, asystentów, laborantów oraz specjalista ds. legislacyjnych. Od kwietnia zespół powiększy się o kolejnego specjalistę. Ruszyła też rekrutacja na stanowiska asystentów i laborantów. Wszystkie te osoby zajmują się projektowaniem, opracowaniem dokumentacji oraz przeprowadzaniem prób technologicznych wyrobów kosmetycznych, medycznych, biobójczych oraz chemii gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
– Projektujemy produkty m.in. z certyfikatem Cosmos, wegańskie, naturalne, spełniające normy Nordic Swan i Asthma Allergy, wyroby medyczne, biobójcze, kosmetyki dla dzieci oraz chemię gospodarczą – wylicza Wanda Stypułkowska, prezes MPS International. – Nasza oferta stale się powiększa, ponieważ staramy się nie tylko nadążać za oczekiwaniami naszych klientów, właścicieli dużych marek kosmetycznych, ale wręcz te oczekiwania wyprzedzać. Dlatego koniecznością stało się dla nas rozbudowanie laboratorium technologicznego.
– Prowadzimy pomiary fizykochemiczne mas kosmetycznych, medycznych, biobójczych i chemii gospodarczej, przeprowadzamy testy stabilności i kompatybilności – dodaje Marta Karmańska-Błaszczyk. – Posiadamy zbiornik laboratoryjny, który pozwala nam na dokładniejsze odwzorowanie procesu technologicznego w stosunku do produkcji na dużą skalę.
Remont pomieszczeń, w których będzie się mieścić Sekcja Rozwoju Produktów i Wdrożeń, rozpoczął się na początku marca. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu. Praca w nowym miejscu rozpocznie się najwcześniej w sierpniu.