MPS Liderem Ekologii 2014.

Coroczne audyty z normy ISO 14001, obecne w każdym miejscu pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów, czy MPS-owa podczyszczalnia ścieków potwierdzają,
że ochrona środowiska nie jest nam obojętna. Działamy w słusznej sprawie, bo tak należy. Podczyszczalnia to inwestycja, która daje nam zielone światło, aby uważać się za liderów ekologii. Dzięki niej mieliśmy odwagę stanąć do konkursu Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Udało się, zajęliśmy II miejsce! Otrzymaliśmy pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł, która zostanie przeznaczona na realizację celów w ramach przyjętej strategii CSR w naszej firmie.