Galeria MPS w Almanachu Kultury! 

Możemy z dumą przyznać, że MPS przyczynia się do rozwoju kultury i promocji sztuki w naszym regionie. Galeria MPS została zauważona i doceniona po ponad 1,5 rocznej działalności. Nasza Galeria znalazła się w trzynastym wydaniu „Almanachu Kultury Koszalińskiej 2017” jako pierwsza i jedyna tego typu placówka komercyjna stworzona przy firmie produkcyjnej.

Rocznik „Almanach Kultury Koszalińskiej” wydawany jest z inicjatywy Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalina, a dystrybuowany przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną i pokazuje najciekawsze wydarzenia kulturalne, miejsca oraz osobowości z obszaru teatru, filmu, muzyki, plastyki. Galerii MPS poświęcono w tegorocznym wydaniu aż dwa artykuły: „Integracja przez sztukę” autorstwa Anny Popławskiej oraz „Od galerii do galerii” Mai Ignasiak. Pierwszy artykuł w całości poświęcono naszej Galerii: jak to się zaczęło, kto u nas wystawiał oraz jakie są plany na przyszłość. W drugim artykule Galeria MPS została zestawiona z pozostałymi placówkami w Koszalinie – w tym z Galerią Bałtycką w CK 105, Antresolą w Muzeum, czy Galerią Ratusz. Znalezienie się w takim gronie to dla nas nobilitacja i wspaniała promocja MPS jako firmy zaangażowanej w CCR-czyli firmy będącej odpowiedzialnej za kulturę w naszym regionie.