Certyfikat CSR 2015.

Podczas konferencji „CSR – wyzwania, bariery, korzyści” , która odbyła się 25.02.2015r. eksperci udowodnili, że wielu przedsiębiorców stosuje nieświadomy CSR – niezdefiniowany i nieusystematyzowany. Ci, którzy zdecydowali się wdrożyć pełną strategię w ramach projektu „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, otrzymali certyfikaty społecznej odpowiedzialności biznesu. MPS wykorzystał szansę i odebrał certyfikat. Nasza praca w drodze do celu, skupiła się głównie na zebraniu wszystkich działań, które są realizowane w firmie od wielu lat pod wspólnym szyldem CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i przyjęciu planu działań na najbliższe 3 lata.